Wielowarstwowe antyalergiczne worki

nr kat. Filtre196

Wielowarstwowy antyalergiczny worek jednorazowy stosowany do jednostek Symphonia 523/653, Star, Air50, Signature 660/874, Sensa.